استخدام


مشخصات فردی
تمایل به همکاری در بخش

فایل مجاز: jpg
حداکثر اندازه فایل 200 کیلوبایت
مشخصات تحصیلی
دوره های آموزشی
عنوان دوره، موسسه آموزشی، مدت دوره
نرم افزارها / مهارت ها
نرم افزار/مهارت، میزان تسلط (عالی، خوب، متوسط، در حد آشنایی)

سوابق کاری
نام محل کار، عنوان شغلی، مدت همکاری، علت قطع همکاری
مشخصات تماس
معرف (نام 3 نفر از کسانی که شما را می شناسند)
نام و نام خانوادگی، شغل، تلفن ثابت، تلفن همراه
اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تکمیلی

صحت کلیه ی اطلاعات فوق را تایید و تعهد می نمایم.