در نتیجه ی بسیاری از تحقیقات آموزشی در مورد یادگیری زبان در کودکان ، به نظر می رسد که ایده یادگیری زبان زود هنگام را به عنوان پایه ای برای نتایج...
زبان انگلیسی و کودکان یادگیری زبان

اهمیت یادگیری زبان در کودکان

در نتیجه ی بسیاری از تحقیقات آموزشی در مورد یادگیری زبان در کودکان ، به نظر می رسد که ایده یادگیری زبان زود هنگام را به عنوان پایه ای برای نتایج موفقیت آمیز در مدرسه می دانند. بررسی سیستماتیک توسط لا و همکاران، ارتباط بین تجربیات دوران کودکی و رسیدن به موفقیت در آینده را مشخص می کند. این تحقیق نشان می دهد که رشد زبان زود هنگام در کودکی به طور متناوب در تعامل با اطرافیان در تمام مراحل زندگی کودک، حاصل می گردد.

تحقیقات فینستین و همکاران در مورد یادگیری زبان در کودکان

شواهد ارائه شده توسط فینستین و همکاران (۲۰۰۶) نشان می دهند، کودکان که مدرسه را با مهارت های پیشرفته تر شفاهی شروع می کنند، یادگیری بهتری دارند. همانطور که کودک از طریق مدرسه پیش می رود، واژگان در سن پنج سالگی، پیش بینی کننده بسیار قوی موفقیت های زبانی است که در سن پایین تحصیلی به دست می آیند.

بر طبق بررسی مدارکی که در سال ۲۰۰۵ توسط محققان اسکاتلند انجام گردید، نیازهای گفتاری، زبان و ارتباطات یک عامل خطر برای کسانی است که “در حال تحصیل، اشتغال یا آموزش نیستند”. در یک مطالعه، ۸۸ درصد مردان جوان بیکار، نیاز به زبان و ارتباطات داشتند.

هنگامی که به بهداشت و سلامت روانی نگاه می کنیم، ۴۰ درصد از افراد هفت تا ۱۴ ساله که به خدمات روانپزشکی کودکان مراجعه می کنند و ۶۰ درصد از مجرمان جوان، دارای اختلال زبان بودند.

در نتیجه ی بسیاری از تحقیقات آموزشی در مورد یادگیری زبان در کودکان ، به نظر می رسد که ایده یادگیری زبان زود هنگام را به عنوان پایه ای برای نتایج...

طبق تحقیقات والدفوگل که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است، در حالی که اهمیت توسعه زبان اولیه به طور گسترده ای مورد تایید می باشد، کودکان با خانواده های کم درآمد در مورد واژگان به اندازه ۱۶ ماه عقب تر از کودکان خانواده های پر درآمد در هنگام ورود به مدرسه بودند.

مطالعه هارت و ریسلی نشان داد “والدینی که بیشتر با فرزندان خود صحبت کردند، رشد واژگان کودکانشان سریع تر و نمرات آزمون های IQ کودکان آنها در سن ۳ سالگی و بعد از آن بالاتر بود.

با این وجود، واژگان در سن پنج سالگی نیز بهترین پیش بینی کننده این موضوع بوده که آیا کودکان دارای محرومیت اجتماعی در دوران کودکی می توانند این روند را از بین ببرند و از فقر واژه در دوره بزرگسالی فرار کنند.

نتیجه

به این ترتیب افرادی که از تجربیات آموزشی اولیه بهره مند هستند، می توانند از تجربیات آموزشی جدید نیز سود ببرند. با در نظر گرفتن شکافهای اولیه تجربیات دوران کودکی، به ویژه برای کودکان در محیط محروم از واژگان، باید اطمینان حاصل شود که زبان و ارتباطات زودرس و تاثیر آن بر نتایج آینده بسیار فراتر از تحصیل در مدارس است.

همانطور که دکتر سوسس بیان کرد: “هرچه بیشتر بخوانید، بیشتر می دانید. هرچه بیشتر یاد بگیرید، مکانهای بیشتری را خواهید دید. “

isfahanzabansara.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید