۱۱ اسفند ۱۴۰۰, Comment off

مکالمه انگلیسی در رستوران

سلام. من گارسون میز شما هستم. آماده سفارش هستید؟

Hi. I will be your waiter/waitress today. Are you ready to order?

بله. برای شروع من یک کاسه سوپ گرم می خوام.Yes. I’d like to have a bowl of warm soup to start.
حتما. برای غذای اصلی چی میل دارین؟

Sure. And what would you like for your main dish?

خب، میل دارم ماهی سالمون رو امتحان کنم.

Well, I’d like to try the salmon.

حتما. چیزی برای نوشیدنی میل دارین؟

Certainly. Would you like something to drink?

یه آب گازدار لطفا.

A soda, please.

حتما. دسر میل دارین؟

Sure. Would you like a dessert?

نه. ممنون.

No, thanks.

 از غذاتون لذت ببرین.

Enjoy your meal.