خط مشی

موسسه فرهنگی زبان سرای اصفهان ارائه دهنده خدمات فرهنگی و آموزشی با انگیزه گسترش فرهنگ یادگیری در جامعه، با تمرکز بر آموزش زبان های خارجی در سطوح مختلف فعالیت خود را از سال 1379 آغاز نموده، مدیریت این موسسه در راستای ارج نهادن به نظرات زبان آموزان و رسالت سازمانی خویش بر اساس استاندارد مدیریت کیفیت iso 9001:2008 و راهنماهای آن شامل: اجرای آن در محیط آموزش IWA2: 2007
تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت ISO 10013: 2001
تجزیه و تحلیل داده ها و بهبود مستمر ISO 10017: 2003
رسیدگی به شکایات ISO 10002:2004
آموزش ISO 10015:1999
خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام می دارد:
* شناخت نیازهای حال و آتی زبان آموزان و اهتمام جهت افزایش میزان رضایتمندی ایشان
* تکریم و احترام به مراجعین و زبان آموزان موسسه با ارائه خدمات به شکل مطلوب و اهتمام جهت افزایش میزان رضایتمندی ایشان
* رعایت کلیه الزامات قانونی و مقرراتی
* ارائه خدمات آموزشی با استفاده از دانش روز جهان در زمینه آموزش زبان های خارجی و بهره گیری از آخرین فنون و تکنولوژی آموزشی
* بهره گیری از نیروی انسانی مجرب، کارآمد و به روز
* بهبود مستمر در کلیه فرآیند ها، فعالیت ها، توان مندی ها و بهره وری موسسه با در نظر گرفتن کلیه ذینفعان
* ایجاد ساز و کار مناسب جهت پاسخگویی به نارضایتی ها و تحلیل دلایل آن ها به صورت سیستماتیک و بهبود اثر بخشی سیستم با توجه به بازخوردهای ناشی از شکایات و پیشنهادات واصله بدیهی است اجرای خط مشی فوق نیاز به همکاری کلیه کارکنان اعم از پرسنل ستادی و مدرسین را داشته و در این راستا از حمایت های مدیریت برخوردارند.

loading...