۱۱ اسفند ۱۴۰۰, Comment off

مکالمه انگلیسی در فرودگاه

سلام. می خواستم بلیطم رو تایید کنم.

Hello. I would like to confirm my flight.

حتما. می تونم شماره بلیطتون رو داشته باشم؟

Sure. Can I get your ticket number?

54-6-21

It’s 54-6-21

برنامه پرواز شما 12 جولای در ساعت 4 بعد از ظهر است. درسته؟

You are scheduled to depart on July 12th at 4:00 p.m. Is that correct?

بله.

Yes, it is.

شخص دیگه ای هم با شما پرواز می کنه؟

Is anybody travelling with you?

همسرم هم با من پرواز می کنه.

My wife will be traveling with me.

می تونم شماره اون بلیط رو هم داشته باشم؟

Can I have the other ticket number?

شماره اش 23-8-65 هست.

The number is 65-8-23.

بلیط هاتون تایید شدند. لطفا 3 ساعت قبل از حرکت هواپیما در فرودگاه باشید. ممنون از تماستون.

Your tickets have been confirmed. Please arrive at airport 3 hours before your flight departs. Thanks for calling.